Thông tin

Tại thư viện của MainSpring, thông qua việc chọn lựa sách, tập san, và các ấn phẩm liên quan; chúng tôi hi vọng rằng sẽ giúp cho việc tiếp thu các kiến thức trở nên sống động, khơi dậy trí tưởng tượng, và tạo ra các khả năng học tập cho học sinh.

"Dù bạn cho rằng bạn bận rộn như thế nào, bạn cũng phải dành thời gian cho việc đọc sách, hoặc bạn tự để bản thân mình lựa chọn sự thiếu hiểu biết."

— Theo Confucius

1. Hình Ảnh

2. Phim minh họa