Bạn có câu hỏi cho Trung tâm Mainspring? Chúng tôi có câu trả lời cho bạn.

Lựa chọn một Trường học toán cho con của bạn là một quyết định phức tạp, cảm tính và có vẻ khó khăn. Để giúp các bạn đưa ra quyết định, Mainspring muốn làm điều đó trở nên dễ dàng và thoải mái cho bạn và gia đình bạn. Sau đây, là các câu hỏi mà những người cha người mẹ như bạn, những người đã thấy được sự thành công cùng Mainspring, thường hỏi chúng tôi.

MainSpring có cạnh tranh hay bổ sung kiến thức đối với các trường công?

Ở trường, việc học và giảng dạy đều theo tuổi và cấp lớp nhất định. Học sinh phải cùng nhau lên lớp, tiếp thu các khái niệm và bài giảng với cùng 1 tốc độ như nhau. Mainspring sẽ giúp các em lấp đi các lỗ hổng kiến thức toán phát sinh khi các bài học mới vẫn được tiếp tục dạy mà con bạn chưa nắm vững các khái niệm toán then chốt trước đó.

Vì chương trình được giảng dạy cho từng nhóm nhỏ học sinh thân mật nên chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để hướng dẫn và tương tác với từng cá nhân học sinh và các em sẽ cảm thấy tự tin hơn. Thay vì tham gia vào một nhóm học sinh có cùng nhóm tuổi, trong đó khuyết điểm của hoc sinh có thể gây chú ý, các em cảm thấy thoải mái hơn trong một nhóm gồm nhiều trẻ với lứa tuổi và cấp độ kỹ năng khác nhau.

Phải mất bao lâu thì tôi có thể thấy sự tiến bộ về thành tích của con tôi?

Chúng tôi luôn hoàn thiện chương trình giảng dạy đã được chứng nhận và đăng ký độc quyền mà những học sinh sẽ nhận thấy rằng các em tiến bộ thực sự với từng bài học.

MainSpring không được thành lập nhằm mang đến một giải pháp tạm thời. Toán học là môn học mang tính liên tục với các khái niệm mới và phức tạp hơn được xây dựng nên từ các khác niệm sớm hơn và đơn giản hơn. Nếu các em không nắm vững các khái niệm cơ bản, điểm số và thành tích của các em sẽ không cải thiện trên nền tảng vững chắc. Việc dạy kèm chuyên sâu có thể giúp các em hiểu rõ một bài kiểm tra hay kỳ thi trước mắt nhưng vấn đề sẽ tiếp tục tồn tại trong dài hạn.

Sự tiến bộ trong học tập của từng em rất khác nhau. Một số em tiến bộ rất nhanh, một số khác có thể lâu hơn. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh cho các em theo học chương trình trong ít nhất sáu tháng đến một năm trước khi đánh giá hiệu quả của chương trình.

Trung tâm sẽ thông báo cho chúng tôi về sự tiến bộ của con tôi như thế nào?

Việc đánh giá sẽ được đưa ra ở mỗi cấp độ. Nó cho phép chúng tôi hình thành một bức tranh đa chiều về ưu điểm của một học sinh và bất kỳ kiến thức toán học nào sẽ được hoàn thiện tại Mainspring. Mainspring và bạn chia sẻ cùng một mục tiêu: sự cải thiện đáng kể và lâu dài trong sự thành công của con bạn đối với toán học.

Khi đăng ký học, chúng tôi sẽ thảo luận với bạn về điểm số từ bài kiểm tra đánh giá của con bạn. Sau đó, bạn sẽ được trao một bản đáng giá tiến bộ hàng quí về thành tích học tập của môn toán cũng như các khía cạnh then chốt khác về hành vi. Các tiết học sẽ được định kỳ mở ra để cho các bạn được tự do xem xét các bài tập do con bạn làm tại Trường.

Bên cạnh những điều nêu trên, chúng tôi rất vui mừng gặp gỡ và thảo luận cùng bạn về sự tiến bộ và thành tích của con bạn bất kỳ lúc nào. Bạn nên sắp xếp một cuộc hẹn trước với giáo viên hoặc với các cấp quản lý của nhà trường cho các cuộc thảo luận và như thế sẽ giảm thiểu được sự gián đoạn trong kế hoạch học tập của các em tại trường.

MainSpring có phải là trung tâm gia sư không?

Không phải, Mainspring là một trường giáo dục. Thật ra chương trình của Mainspring luôn khác hẳn với bất kỳ trung tâm gia sư nào. Chúng tôi dùng các kết quả từ bài kiểm tra đánh giá để phát triển một kế hoạch học tập được cá nhân hoá phù hợp với con của bạn. Điều này loại bỏ sự phỏng đoán liên quan đến sự giảng dạy theo kiểu của gia sư.

Không giống như một trung tâm gia sư, chúng tôi hướng đến sự thành công lâu dài về toán của con bạn, không phải một giải pháp tạm thời. Cũng vậy, trường Mainspring cho phép con bạn học tập với cách tiếp cận đa giác quan trong một môi trường an toàn và vui vẻ. Không có những mối bận tâm khi một gia sư vào nhà bạn hay con bạn phải đến những nơi không thân thuộc.