Tin Tức Về Giáo Dục

So sánh sự tiến bộ giữa giáo viên Singapore và Hoa Kỳ

(Ghi chú của BTV: Lo sợ môn toán là một trong những vấn đề đầy thách thức đối với học sinh của chúng ta và nền giáo dục của quốc gia này và có nhiều điều chúng ta cần học từ các quốc gia khác, Singapore chẳng hạn. Đây là phần cuối của "Nhật ký du hành" của thầy giáo dạy toán Bill Jackson ở Scarsdale khi ông đến Singapore tham dự một diễn đàn toàn cầu về toán. Kết nối đến các bài viết trước ở bên dưới. Hãy đọc loạt bài của Jackson viết trên The Daily Riff, "Làm sáng tỏ "Toán Singapore"!" )

Đọc thêm...