Tin Tức Về Giáo Dục

Thông tin về “Toán Singapore”

Để giải quyết các khó khăn liên quan đến các bài toán được diễn đạt bằng từ ngữ và thành tích yếu kém trong môn toán của học sinh, Viện Phát Triển Học Trình Singapore (Curriculum Development Institute of Singapore (CDIS)) – ngày nay được biết đến với tên gọi Ban Hoạch định và Phát triển Học trình (Curriculum Planning & Development Division (CPDD)) – đã phát triển phương pháp "Mô hình" (Model Method), chủ trương cách tiếp cận Thực tế – Hình ảnh – Trừu tượng.
Đọc thêm...