Phim minh họa

Hoạt động thiết thực của chúng tôi ngoại khóa và ngoại khóa sinh động và thú vị sẽ là một thước đo chính xác hiệu quả học tập của học sinh và quan tâm của họ trong chủ động.
Nếu có ảnh của chúng tôi nói một ngàn chữ để bạn, bạn phải trải nghiệm mà phương tiện với những video clip của chúng tôi.
Những hoạt động ngoại khóa thiết thực, thú vị và sinh động của chúng tôi sẽ là một thước đo chính xác hiệu quả học tập của học sinh và quan tâm của phụ huynh về Mainspring.
Một bức hình minh họa bằng hàng ngàn lời nói, bạn sẽ trải nghiệm nhiều về Mainspring thông qua những video clip của chúng tôi.

Sự khác biệt của toán Singapore.

 

 

Chương trình Mainspring hỗ trợ phát triển tư duy cho các bé tại trường mầm non Đức Tuấn.

.