Môn học

Toán học

Chương trình tại Mainspring bao hàm các chủ đề về số học, đại số, hình học, thống kê và giải tích. Các em được khuyến khích phát triển và khám phá các ý tưởng thật sâu sắc và nhận thức rằng toán học là một sự tổng hợp chứ không phải chỉ là những mảng kiến thức rời rạc.

Các học sinh nên được tạo điều kiện để có những trải nghiệm phong phú mang tính khám phá hầu giúp các em phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các khái niệm toán học. Để hiểu các khái niệm toán học khác nhau, các kỹ năng mang tính kết nối và ứng dụng của các em cần được nuôi dưỡng trong môi trường toán học một cách năng động và gia tăng sự tự tin. Việc sử dụng các học cụ, bài tập thực hành và các phương tiện công nghệ nên là một phần trong quá trình học tập tích lũy kiến thức của học sinh.

1. Chương trình toán Mầm non

2. Chương trình toán Tiểu học

Anh ngữ

Thế giới đang nhanh chóng chuyển đổi sang xã hội của tri thức với sự phát triển nhanh chóng về công nghệ. Sự thay đổi trong ngôn ngữ gia đình qua các thế hệ và một môi trường cạnh tranh quốc tế là yếu tố then chốt khiến cho sự thông thạo về Anh ngữ trở nên cần thiết.

Tại MainSpring, chương trình của chúng tôi sẽ phát triển khả năng của học sinh trong việc sử dụng tiếng Anh để diễn đạt bản thân với các kỹ năng nền tảng vững vàng, cụ thể là văn phạm, chính tả và phát âm cơ bản. Chương trình của chúng tôi đạt được điều này thông qua sự hoạt động dựa vào cảm xúc và tri thức, qua sự tương tác hướng nhằm học sinh của chúng tôi đến một sự nhận thức về mục đích, về đối tượng của sự giao tiếp, về bối cảnh và về văn hóa ở nơi diễn ra sự giao tiếp.

1. Anh Ngữ Trẻ Em

2. Anh Ngữ Thiếu Nhi

Khoa học

Kết quả mà chúng tôi khao khát từ chương trình Mainspring Science là việc chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi trở nên giỏi và trở nên một người hữu ích, có khả năng làm việc, thể hiện sự xuất sắc và đóng góp vào một thế giới đang ngày càng dựa vào công nghệ.

Điểm cốt lõi của chương trình của chúng tôi là khắc sâu tinh thần tìm đến tri thức, sự hiểu biết và ứng dụng về khoa học vào tâm trí của các học viên. Điều đó bao hàm các kỹ năng liên quan và quá trình với các nguyên tắc đạo đức và thái độ đúng đắn. Các cách tiếp cận này là cần thiết để thực hành khoa học.