Từ phụ huynh

Phụ huynh của Eugene Lau

Các giáo viên tại Mainspring Learning Centre đều tận tâm và tận tình dạy bảo học sinh. Họ cũng là những giáo viên rất chu đáo. Con trai của tôi đạt được 4 điểm A* môn Toán trong kỳ thi PSLE và đã có thể vào một trường học hàng đầu, Hwa Chong Institution đó là tất cả sự nỗ lực của Mainspring! Không có bạn, con trai của chúng tôi sẽ không làm được điều này. Theo lời con trai của tôi, những bài học của các bạn đều rất thú vị và tương tác với nhau, đến mức con trai tôi mong đợi từng bài học! Khi con trai tôi có bất cứ vấn đề gì với môn Toán, giáo viên của Mainspring sẽ kiên nhẫn giải thích những khái niệm với nó cho đến khi nó hiểu và có thể làm điều đó một mình. Cám ơn Mainspring!

Bà Lau, (Phụ huynh của Eugene Lau)

Phụ huynh của Wei He

05-testimonial-tan-wei-he
Wei He & Principal, Ms.Ong

Con trai tôi đã học lớp 6 năm ngoái, được biết là nó rất yếu về môn toán và môn khoa học. Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên tại Mainspring Learning Centre, và sự kiên trì của họ để thực hành nhiều câu hỏi khác nhau và thời gian mà họ đã bỏ ra, nó đã đạt được điểm A trong cả hai môn. Tôi thật cảm kích niềm đam mê trong việc giảng dạy và sự kiên trì của các bạn để mang đến những điều tốt nhất cho mỗi học sinh.

Mieke, Manager (Phụ huynh của Wei He)

Jaclyn Koh, Phụ huynh của Aaron Koh

Mainspring có một đội ngũ giáo viên tận tâm có niềm đam mê lớn trong việc giảng dạy, họ luôn đặt lợi ích của học sinh lên trên hết và sẵn sàng hy sinh thời gian riêng của họ để giúp học sinh vượt qua khó khăn của chúng; những thiên sứ thực thụ người mà đã có sự kiên nhẫn lớn nhất và chăm sóc cho học sinh của họ. Tôi rất ấn tượng với những phương pháp giảng dạy, và niềm đam mê to lớn của Mainspring Learning Centre hướng tới giáo dục

Jaclyn Koh, Professional (Phụ huynh của Aaron Koh)

Phụ huynh của S.Pradeep Mani Rathnam

10-testimonial_pradeep
S.Pradeep Mani Rathnam Mani Rathnam & Principal, Ms.Ong

Mainspring Learning Centre đã có đội ngũ những giảng viên tốt nhất những người chăm sóc cho từng cá nhân học sinh và quan tâm để làm sao mỗi học sinh hiểu được vấn đề. Họ động viên các học sinh giải quyết những câu hỏi khó bằng chính bản thân mình. Họ sáng tạo ra rất nhiều phương pháp ứng biến và chắc chắn rằng học sinh có thể hiểu và sử dụng cùng một phương pháp cho nhiều câu hỏi khác nhau. Họ cũng đơn giản hóa phương pháp của họ vì thế học sinh có ý tưởng về cách sử dụng nó và khi nào sử dụng nó. Con trai tôi thường xuyên so sánh cách làm việc ở trường học và cách giảng dạy tại Mainspring. Nó nói rằng phương pháp của Mainspring dễ dàng hơn nhiều và luôn mong muốn được tham dự lớp học. Tôi muốn nhân cơ hội này để cám ơn các giáo viên tại Mainspring Learning Centre vì thái độ và niềm đam mê tuyệt vời của họ đối với Toán học

G.R. Saravana Rathnam, (Phụ huynh của S.Pradeep Mani Rathnam)