Phương pháp Mainspring

Bạn nhìn thấy mọi thứ; và bạn nói, “Tại sao?" ; Nhưng tôi ước mơ những điều mà chưa bao giờ được thấy; và tôi nói, “Tại sao không?”

- George Bernard Shaw

Tại Trung Tâm Mainspring, chúng tôi sử dụng một hệ thống giảng dạy được thiết kế đặc biệt gọi là phương pháp Toán Trí Tuệ Singapore - ASPI, làm cho vấn đề được giải quyết một cách dễ dàng, hiệu quả và chính xác. Phương pháp này dựa theo những chiến lược và triết lý dạy học quan trọng của những người sáng lập ra Mainspring và có được thành quả đáng kể của rất nhiều học sinh trong thời gian qua. Với trách nhiệm luôn xem trẻ em là trọng tâm, Trung Tâm Mainspring luôn luôn đảm bảo rằng việc học của con bạn được kết nối với các công cụ giảng dạy và những phương pháp tiên tiến nhất điều đó làm cho việc học trở nên thú vị và khả năng ghi nhớ cao.

Các yếu tố cơ bản của phương pháp Toán Trí Tuệ Singapore: A.S.P.I.

A – Phân tích (Analyze)

  • Trẻ em sẽ được hướng dẫn để phân tích nội dung và/hoặc dữ liệu bài toán bằng cách xây dựng mô hình phân tích chuẩn mực.
  • Chúng sẽ bắt đầu đúng và kết thúc đúng.

S – Lựa chọn (Select)

  • Trẻ em được khuyến khích để chọn câu trả lời thay vì chỉ được giao câu trả lời.
  • Trẻ được khuyến khích đưa ra các cách thức giải bài toán sao cho phù hợp và dễ dàng nhất với mình và lựa chọn cách thức tốt nhất để áp dụng khi giải quyết một bài toán cụ thể.

 P - Qui trình và Tiến độ (Process and Progress)

  • Giải quyết bài toán không phải là kiến thức khoa học thần tốc. Tất cả những gì cần thiết là kỹ năng lựa chọn cách thức phù hợp và chính xác để đạt được những giải pháp đúng. Ví dụ: tính toán bằng máy tính hay các phép tính đại số, hoặc vẽ sơ đồ, ....
  • Chương trình đào tạo được chia thành nhiều học phần nhỏ để có thể phát triển kỹ năng xây dựng và đạt được sự tiến bộ từng bước vững chắc - từ những vấn đề đơn giản đến những vấn đề phức tạp hơn.

I - Đổi mới (Innovate)

  • Những khái niệm tương tự được trình bày theo nhiều cách khác nhau để truyền tải những kiến thức mới đến các em học sinh một cách linh hoạt.
  • Trẻ em được tham gia vào vô số các hoạt động khác nhau nhằm thúc đẩy việc sử dụng khả năng thông minh đa chiều và tạo nên phong cách học tập phong phú đa dạng.
  • Trẻ học tại Trung Tâm Mainspring luôn được khuyến khích tìm kiếm nhiều cách thay thế nhằm giải quyết vấn đề tương tự.