Nguyên tắc hoạt động

 

 I. Phương pháp tiếp cận "Tâm điểm" của Mainspring

 • Mỗi em được xem là một học viên duy nhất.
 • Chúng tôi thiết kế chương trình riêng phù hợp với khả năng học tập của từng em.
 • Những đánh giá ban đầu của chúng tôi nhằm xác định năng lực và kỹ năng của các em và cho phép chúng tôi phác thảo một kế hoạch học tập chi tiết và đặc thù cho riêng từng em.

II. Tăng cường tốc độ và độ chính xác trong toán học

 • Trẻ em tham gia Mainspring hai lần một tuần.
 • Với sự đồng ý của phụ huynh, thời gian được duy trì với quy định làm bài tập ở nhà sẽ mất từ 15 phút để hoàn thành.
 • Chương trình đào tạo được chia thành nhiều học phần nhỏ cho phép xây dựng các kỹ năng đặc trưng cho trẻ.
 • Dần dần tiến bộ - từ những vấn đề đơn giản đến phức tạp hơn.

III. Phát triển một thái độ tích cực trong học toán

 • Chúng tôi thúc đẩy hoạt động học tập cơ bản được tăng cường bởi những công cụ giáo dục tốt nhất.
 • Thiết lập các nhóm nhỏ trong học tập.
 • Các giảng viên được đào tạo chuẩn mực theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục Singapore và là đối tác trong sự thành công của con bạn.
 • Môi trường học tập sạch đẹp, an toàn và vui vẻ.

IV. Giúp trẻ yêu thích Toán học,...Hãy bắt đầu sớm!

 • 50% khả năng học tập của trẻ được phát triển giữa độ tuổi từ 3 – 5 và 80% ở độ 8 tuổi.
 • Trẻ em (từ 3 tuổi trở đi) học những khái niệm đơn giản, và sau đó phát triển chúng để giải quyết những vấn đề lớn hơn và những ý tưởng và bài toán phức tạp hơn.

 V. Phát triển tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Những khái niệm tương tự được trình bày theo nhiều cách linh hoạt khác nhau, giúp tạo nên nhiều cách thức giải quyết thành công các bài toán khác nhau.
 • Trẻ em được tham gia vô số các hoạt động khác nhau nhằm thúc đẩy việc sử dụng khả năng trí tuệ đa phương và tạo phong cách học tập tốt.

Tại Trung Tâm Mainspring những nhà sáng lập, những người quản lý và tập thể đội ngũ nhân viên, giảng viên luôn tư duy để phát triển chiến lược, phương pháp, đồng thời luôn chọn lựa các thiết bị giảng dạy tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho công cuộc "Khơi dậy những tài năng xuất sắc". Dựa trên những gì tốt nhất từ hệ thống giáo dục Singapore và những hỗ trợ hết mình của các giáo sư, các nhà giáo, chúng tôi đảm bảo rằng các học viên tại Trung Tâm Mainspring sẽ nhận được những kiến thức mới nhất, tốt nhất và sẽ có được 1 nền tảng kiến thức vững vàng cho quá trình học tập và thành đạt trong tương lai.