Thông tin về “Toán Singapore”

Để giải quyết các khó khăn liên quan đến các bài toán được diễn đạt bằng từ ngữ và thành tích yếu kém trong môn toán của học sinh, Viện Phát Triển Học Trình Singapore (Curriculum Development Institute of Singapore (CDIS)) – ngày nay được biết đến với tên gọi Ban Hoạch định và Phát triển Học trình (Curriculum Planning & Development Division (CPDD)) – đã phát triển phương pháp "Mô hình" (Model Method), chủ trương cách tiếp cận Thực tế – Hình ảnh – Trừu tượng.

1. Toán Singapore

Thập niên 1980 Để giải quyết các khó khăn liên quan đến các bài toán được diễn đạt bằng từ ngữ và thành tích yếu kém trong môn toán của học sinh, Viện Phát Triển Học Trình Singapore (Curriculum Development Institute of Singapore (CDIS)) – ngày nay được biết đến với tên gọi Ban Hoạch định và Phát triển Học trình (Curriculum Planning & Development Division (CPDD)) – đã phát triển phương pháp "Mô hình" (Model Method), chủ trương cách tiếp cận Thực tế – Hình ảnh – Trừu tượng. Theo phương pháp này, học sinh có được những trải nghiệm về học tập và được đặt vào những tình huống có ý nghĩa, sử dụng các học cụ cụ thể và các bài giảng có hình ảnh để giúp các em học toán trừu tượng.
Năm 1982
Bộ sách "Toán căn bản" (Primary Mathematics) – được ấn hành lần đầu vào năm 1982 như là một học phần quốc gia ở Singapore – là bộ sách duy nhất được giảng dạy ở các trường tiểu học của Singapore cho đến năm 2011.

Bộ sách này do các thành viên của một nhóm làm dự án do Bộ Giáo Dục Singapore tổ chức biên soạn, phát triển và đồng phát hành với Viện Giáo dục Marshall Cavendish (Marshall Cavendish Education).

Thập niên 1990 đến thập niên 2000 Chương trình toán được chỉnh lý vào năm 1990. Việc giải toán trở thành trọng tâm của việc học toán và cách thức học toán chiếm một vị trí quan trọng. Điều này đưa đến "Cơ sở Toán học" (Mathematics Framework) – một đặc điểm quan trọng trong nền giáo dục của Singapore. Nó lý giải mục đích của việc dạy toán – vượt qua việc tiếp thu một cách căn bản các khái niệm và kỹ năng – và giúp học sinh phát triển sự hiểu biết về tư duy toán học, chiến lược giải toán và nhận thức được giá trị của toán học trong cuộc sống hàng ngày.

 "Cơ sở Toán học" được giới thiệu đến cấp tiểu học và trung học cơ sở vào năm 1990 và được duyệt lại vào năm 2000 và 2003 để tương xứng với những thay đổi nhanh chóng trong một thế giới đầy cạnh tranh và chịu ảnh hưởng bởi công nghệ. "Cơ sở Toán học" được mở rộng ra ở các cấp lớp vào năm 2003

Năm 2009 "Phương pháp "Mô hình" của Singapore trong việc học toán" (The Singapore Model Method for learning mathematics) – một chuyên khảo có vai trò như một nguồn tài liệu về phương pháp "Mô hình" được khởi sự tháng tư năm 2009. Chuyên khảo do CPDD và Viện Giáo dục Marshall Cavendish đồng xuất bản. Nó cho thấy một cách rõ ràng rằng phương pháp "Mô hình" được sử dụng như thế nào để phát triển sự hiểu biết của học sinh về các khái niệm toán căn bản và sự thành thạo trong việc giải quyết các bài toán cơ bản được diễn đạt qua từ ngữ.

1.1 "Khuynh hướng học toán và khoa học quốc tế" (Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

 • Hiệp hội Quốc tế về Đánh giá thành tích giáo dục (The International Association for the Evaluaiton of Educational Achievement) đã nghiên cứu "Khuynh hướng học toán và khoa học quốc tế" (Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)) từ năm 1995. Đây là một nghiên cứu về thành tích trong môn khoa học và toán của các học sinh lớp 4 và lớp 8 ở các quốc gia khác nhau bốn năm một lần. Singapore luôn ở trong nhóm các quốc gia hàng đầu trong các năm 1995, 1999, 2003 và một lần nữa vào năm 2007.

singapore-math-fact-sheet-1

 • Ở lớp 4, 41% học sinh Singapore đạt thành tích bằng hoặc cao hơn chuẩn xuất sắc, 74% học sinh đạt trình độ khá và 92% đạt trình độ trung bình. Mức trung bình của quốc tế tương ứng là 5%, 26% và 67%
 • Ở lớp 8, 40% học sinh Singapore đạt thành tích bằng hoặc cao hơn chuẩn xuất sắc, 70% học sinh đạt trình độ khá và 88% đạt trình độ trung bình. Mức trung bình quốc tế tương ứng là 2%, 15% và 46%.

thong-tin-toan-singapore

1.2 "Chỉ số về thái độ tích cực đối với toán học" (Positive Affect Toward Mathematics (PATM)) của học sinh

Trong số các quốc gia hàng đầu về thành tích toán học, học sinh Singapore có hứng thú với toán học hơn các học sinh Hong Kong, Đài Loan và Nam Hàn.

Chỉ số PATM ở lớp 4 Cao Trung bình Thấp
Singapore 71% 14% 15%
Hong Kong 67% 15% 19%
Nhật bản 62% 21% 17%
Đài loan 50% 21% 29%


Chỉ số PATM ở lớp 8 Cao Trung bình Thấp
Singapore 60% 20% 20%
Hong Kong 47% 22% 31%
Đài loan 37% 18% 45%
Hàn quốc 33% 23% 44%
Nhật bản 30% 30% 40%

singapore-math-fact-sheet-3

2.Toán Singapore ở Hoa Kỳ

Năm 1998 www.singaporemath.com bắt đầu phân phối bộ sách "Primary mathematics" ở Hoa Kỳ.
Năm 2003 Xuất bản "Primary mathematics" (phiên bản Hoa Kỳ).
Năm 2007 Bộ Giáo dục California chấp thuận "Primary mathematics" (phiên bản chuẩn) ở các trường mẫu giáo và tiểu học ở tiểu bang California.
Năm 2008 "Primary mathematics" được tiểu bang Oregon chấp thuận giảng dạy ở các trường mẫu giáo và tiểu học ở Oregon

 

 • Số lượng tiểu bang quyết định đưa "Primary mathematics" vào giảng dạy là 31 (trong tổng số 50 bang).
 • Quyết định đưa bộ sách vào giảng dạy tại các trường công ở mức độ toàn địa hạt diễn ra tại học khu địa phương ở Bắc Middlesex, Townsend, Massachusetts vào năm 2000.
 • Việc đưa bộ sách vào giảng dạy tại khu vực trường công rộng rãi nhất đến lúc ấy diễn ra ở hạt Hall, Gainesville, GA, với 22 trường tiểu học.
 • Hơn 700.000 học sinh học "Primary mathematics" tại trường và tại nhà. Có một lượng đáng kể phụ huynh trợ giúp con họ học tập bằng cách dạy con họ tại nhà với "Primary mathematics".
 • Một nghiên cứu về Toán Singapore do Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ (American Institutes for Research (AIR)) tiến hành cho Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (công bố vào tháng giêng năm 2005) kết luận rằng: "Toàn bộ những gì mà Hoa Kỳ cần là các đặc tính của hệ thống "Toán Singapore"". Sau khi nghiên cứu các học khu ở Hoa Kỳ đang thử nghiệm chương trình, bao gồm cả các học khu ở Bắc Middlesex, Massachusetts, các nhà nghiên cứu của AIR thấy rằng việc sử dụng các sách giáo khoa toán của Singapore đưa đến các tiến bộ to lớn trong kết quả học tập của học sinh.

singapore-math-fact-sheet-4

3. "Primary mathematics" và các bộ sách toán khác của Singapore

 • Bộ sách "Primary mathematics" là trọng tâm của chương trình toán quốc gia của Singapore khi nó đã đạt được thành công liên tục TIMSS. Được ấn hành đầu tiên vào năm 1982 như là một phần của học trình quốc gia của Singapore, nó là chương trình toán duy nhất được giảng dạy ở các trường học Singapore đến năm 2001.
 • Năm 2002, Quỹ Israel vì Sự ưu tú trong Toán học (Israel Foundation for Math Excellence) và Quỹ Rosenbaum (Rosenbaum Foundation) tại Hoa Kỳ đã mua bản quyền để dịch 10.000 quyển sách bài học và bài tập "Primary mathematics 1" và "Primary mathematics 2" sang tiếng Hebrew và phân phối chúng đến các trường ở Israel.

singapore-math-fact-sheet-5

 • Phiên bản chuẩn của "Primary mathematics" được bang California và Oregon chấp thuận.
 • "My pals are here! Maths" (Bạn tôi đây! Toán) và "Shaping maths" (Định hình toán) là hai bộ sách toán được phát triển năm 2002 và do Viện Giáo dục Marshall Cavendish ấn hành. Sau khi Bộ Giáo dục Singapore chấp thuận, ngày nay, hơn 95% trường học ở Singapore dùng chúng trong giảng dạy..
 • Hơn 25 quốc gia chấp thuận bộ sách "Primary mathematics" do Viện Giáo dục Marshall Cavendish ấn hành, bao gồm Nam Phi, Ả Rập, Jordan, Chile, Panama, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Pakistan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Đài Loan,....