Chương trình

Bất kỳ chương trình học thuật nào cũng phải bắt đầu từ một mục tiêu nhất định. Tại Mainspring, Điều mà chúng tôi xây dựng và ước ao từ chương trình toán học Mainspring của chúng tôi không phải là thay thế giáo dục chính qui. Chương trình của Mainspring bổ trợ và củng cố hệ thống kiến thức toán học bằng việc truyền đạt cho học sinh những phương pháp phong phú, tiên tiến nhất mà đã được công nhận và chứng minh. Phương pháp này sẽ giúp học sinh phát triển một nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ trong học tập. .

Bên cạnh việc phát triển các kỹ năng toán học, chúng tôi mong mỏi học sinh của chúng tôi sẽ có được sự tự tin và độc lập như những người hữu ích của tương lai với sự năng động và có trách nhiệm nơi học đường, trong gia đình và ngoài xã hội.

Đây sẽ là một cơ hội để chuẩn bị một hành trình tương lai cho các em.

1. Môn học
2. Trình độ