Sơ lược về Mainspring

Singapore là một trong những nước có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực Toán học. Mainspring là trung tâm đã được đăng ký với Bộ Giáo Dục Singapore và được thành lập bởi nhóm giáo sư hàng đầu tại Singapore, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, đặc biệt là Toán học.

Mainspring chuyên cung cấp những dịch vụ giáo dục có chất lượng nhằm nâng cao khả năng học tập, đồng thời trang bị cho các em học sinh những kiến thức và truyền cho các em niềm đam mê toán học.

Chuyên môn của chúng tôi bao gồm giảng dạy các chương trình toán học và tổ chức hội thảo ở các trường chính quy về phương pháp giảng dạy toán học mới. Phương pháp của chúng tôi đã được chứng minh bằng những kết quả thực tiễn xuất sắc mà các học sinh của chúng tôi đã đạt được trong nhiều năm qua tại Singapore.

why-math-is-important2