Phụ huynh của David Wang


06-testimonial-david-wang
David Wang & Principal, Ms.Ong

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi đến bạn và đội ngũ giáo viên giảng dạy chuyên nghiệp của bạn đã giúp đỡ cho con trai của tôi, David, trong việc học Toán và Khoa học một cách đặc biệt của nó. David đã cho thấy sự cải thiện lớn trong hai môn Toán và Khoa học, từ số điểm nhỏ hơn 60 trong kỳ thi CA1 ở lớp 5 vượt lên đạt được điểm A* cho môn Toán và điểm A cho môn Khoa học trong kỳ thi PSLE của nó. David đã gặp khó khăn trong môn Toán học của mình và chúng tôi đã khuyến khích nó tham gia lớp Toán học tại Mainspring Learning Centre. Dưới sự dạy bảo của các bạn về môn Toán và môn Khoa học, David đã bắt đầu tìm hiểu về tầm quan trọng của sự thành công trong trường học, các kỹ năng học tập tích cực và quan trọng nhất là, nó đã có được sự tự tin. Trong các kỳ thi thông thường gần đây ở trung học, nó đã đạt được 82 và 83 điểm cho môn Toán và Khoa học theo thứ tự. Việc học tập mà nó có được tại Mainspring đã cung cấp một nền tảng vững chắc cho chương trình học nâng cao ở trường Trung học. Chúng tôi rất may mắn rằng Mainspring Learning Centre cũng tiếp tục cho phép học tập trong cùng một môi trường. Xin cám ơn đã dạy cho nó những kỹ năng học tập có giá trị và cũng mang đến cho nó sự khuyến khích trong việc học tập của nó. Chúng tôi mong nhận được sự giảng dạy không ngừng của các bạn

Bà Cynthia Wang, (Phụ huynh của David Wang)