Phụ huynh bé Khánh Trình, Khánh Hưng.


khanhtrinhChị Tường Thụy & bé Khánh Trình, Khánh Hưng

Tôi đặc biệt rất thích coi lời nhắn của giáo viên sau mỗi buổi học của con (tôi đánh giá cao ý tưởng riêng này của Mainspring), vì nhờ đó tôi biết được tình hình học tập của con theo từng buổi học. Qua mỗi lời nhắn, tôi nhận thấy sự quan tâm của thầy cô giáo đến con tôi. . .

Chị Tường Thụy (Phụ huynh bé Khánh Trình, Khánh Hưng)