Lịch học

Các lớp học buổi chiều tối:

Giờ học

Ngày học

17:00 – 18:00

Thứ 4 + Thứ 6

Thứ 3 + Thứ 5

18:00 – 19:00

Thứ 4 + Thứ 6

Thứ 3 + Thứ 5

19:00 – 20:00

Thứ 4 + Thứ 6

Thứ 3 + Thứ 5

Các lớp học thứ 7 và Chủ Nhật

Giờ học

Ngày học

8:00 – 9:00

Thứ 7 + Chủ Nhật

9:00 - 10:00

Thứ 7 + Chủ Nhật

10:00 - 11:00

Thứ 7 + Chủ Nhật

15:00 - 16:00

Thứ 7 + Chủ Nhật

16:00 - 17:00

Thứ 7 + Chủ Nhật

17:00 - 18:00

Thứ 7 + Chủ Nhật